Historie

Al sinds 1561 onderwijs in Adorp

In een bewaard gebleven kasboekje uit 1561 van het klooster Selwerd wordt melding gemaakt van Benedictus, schoolmeester te Adorp. Er wordt dus al eeuwenlang onderwijs gegeven in Adorp.

Het eerstbekende schoolgebouw van Adorp is niet het huidige dorpshuis Artharpe, maar is de voormalige kosterij aan de Torenweg in Adorp, het linkerdeel van het huis van de huidige bewoners van de Torenweg 15/17. Het onderwijs in Adorp start net als in vele dorpen vanuit een christelijke achtergrond, maar uiteindelijk wordt Adorp, net als de school in Wetsinge een openbare basisschool. Het onderwijs in Sauwerd blijft christelijk. In 1884 verhuist de school naar een nieuwgebouwd pand aan de Torenweg 9, het huidige dorpshuis Artharpe (zie foto). Hier is tot 1972 lesgegeven. In 1972 verhuist de school naar de huidige locatie aan de rand van het dorp met prachtig uitzicht over het Reitdiepgebied. Het schoolgebouw is enkele jaren geleden uitgebreid. 

Sinds schooljaar 2016/2017 is de school opgegaan in een integraal kindcentrum waarbij ruimte wordt geboden aan een openbare basisschool, voor- en naschoolse opvang, dagopvang en een peuter/kleutergroep. Kortom één adres voor een stabiele en veilige omgeving waar kinderen van 0 tot 12 jaar worden opgevangen, naar school gaan en met plezier hun eigen unieke talent ontwikkelen.

Het leerlingenaantal van de school fluctueert in de loop van de eeuwen. Van slechts enkele leerlingen in de middeleeuwen, naar circa 50 leerlingen rond 1835, naar ongeveer 45 leerlingen in de jaren zestig van de vorige eeuw, naar over de 100 leerlingen rond 2010, naar heden rond de 55 leerlingen.

Leerkrachten die sinds begin 1800 veel voor de school en het dorp hebben betekend (zonder anderen te kort te doen) zijn onder andere:

Meester Sietse Brill 

Meester L. Nieuwenhuis

Meester G.A. Kliphuis

Meester J. Martens

Meester J. Uildriks

Juf C. Kuyper

 (bron: Tussen Toen en Nu, wonen en leven in de oude gemeente Adorp. Een uitgave van de Historische Kring Ubbega) 

 

50 jaar De Wierde in Adorp