Schooltijden en vakanties

Schooltijden 2023 - 2024

De groepen 1 tot en met 4 moeten samen minimaal 3520 uur naar school. Wij hebben er voor gekozen om de jongere kinderen iets korter naar school te laten gaan dan de wat oudere kinderen. In de groepen 5 tot en met 8 moeten de kinderen minimaal 4000 uren naar school. Zij hebben allemaal dezelfde dagindeling. Uitgaande van deze gegevens en het feit dat een kind niet langer dan 5,5 uur per dag naar school mag, komen we tot de volgende schooltijden. 

  's morgens 's middags
Maandag 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Dinsdag 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur  
Donderdag 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Vrijdag 08.30 - 11.45 uur (groep 2 t/m 8) 13.00 - 15.15 uur (groep 5 t/m 8)

 

 

Groep 0/1 is op vrijdag de hele dag vrij.

Pauzes

De ochtendpauze is voor de kinderen vanaf groep 3 van 10.15 tot 10.30 uur.

De middagpauze is voor alle groepen van 11.45 tot 13.00 uur.

Het fruit eten van de kleutergroep is 's ochtends van 10.15 tot 10.30 uur.

Gymnastiek

Maandag 

13.00 - 13.45 uur    groep 2/3

13.45 - 14.30 uur    groep 4/5/6

14.30 - 15.15 uur    groep 7/8

Donderdag

14.30 - 15.15 uur    groep 7/8

Vrijdag

14.30 - 15.15 uur    groep 5/6

Vakantietijden

De vakantietijden worden door de scholen in overleg vastgesteld. Er wordt naar gestreefd, dat de scholen zo veel mogelijk gelijktijdig vakantie hebben. In principe volgen wij de spreidingsadviezen. De zomervakantie van zes weken is voorgeschreven. Nederland is daarbij verdeeld in drie regio's. De gemeente Winsum maakt deel uit van de regio Noord.

 

week 

Datum  

 

Herfstvakantie 

43 

23-10-2023 

29-10-2023 

Kerstvakantie 

52   1 

23-12-2023 

07-01-2024 

Voorjaarsvakantie 

19-02-2024 

25-02-2024 

Goede vrijdag 

13 

29-03-2024 

29-03-2024 

Pasen 

14 

31-03-2024 

01-04-2024 

Meivakantie 

18   19 

27-04-2024 

12-05-2024 

Hemelvaart 

19 

Valt in de meivakantie 

Valt in de meivakantie 

Pinksteren 

21 

19-05-2024 

20-05-2024 

Zomervakantie 

30,31,32,33,34,35 

20-07-2024 

01-09-2024