Activiteiten

(Buiten)schoolse activiteiten

Leerlingen de midden- en bovenbouw kunnen zich opgeven om mee te doen aan de schoolvoetbalkampioenschappen. De bovenbouwleerlingen doen mee aan een landelijke voorleeswedstrijd i.k.v. de Kinderboekenweek en om het jaar doen alle leerlingen van de bovenbouw mee aan een danswedstrijd, de Heart Danceaward. Sportdag, NNO, tentoonstellingen

Vieringen en culturele activiteiten

Vieringen zijn hoogtepunten in het schoolleven. Die kunnen met de groep in de beslotenheid van het klaslokaal plaats vinden of samen met de andere kinderen in de gemeenschapsruimte. Vieringen worden georganiseerd met Sinterklaas, Kerst en bij de jaarlijks terugkerende projectweken met daaraan gekoppeld een presentatie voor ouders en andere belangstellenden. Tijdens de projectweken proberen we op tal van manieren cultuuroverdracht te verwezenlijken.

Aan het eind van het schooljaar voert groep 8 een musical op voor leerlingen en ouders van de school.

Verkeersexamen

De leerlingen van groep 7/8 doen om het jaar mee aan het landelijk verkeersexamen.